Πρόγραμμα Στάσης

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ)
ΗΣΙΟΔΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:471 05:471
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ).