Πρόγραμμα Στάσης

405 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ)
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:401 05:401
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΛΙΣΣΙΑ (ΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΟΥΣ).