Πρόγραμμα Στάσης

409 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:241
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).