Πρόγραμμα Στάσης

409 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΕΡΑΤΟΥΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:141
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).