Πρόγραμμα Στάσης

409 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
ΒΟΥΤΣΙΝΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:171
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).