Πρόγραμμα Στάσης

409 ΠΑΠΑΓΟΥ - ΣΤ. ΕΘΝ. ΑΜΥΝΑ (ΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ)
17η ΠΑΠΑΓΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:051
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΤΑΣΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ).