Πρόγραμμα Στάσης

444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα