Πρόγραμμα Στάσης

444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα