Πρόγραμμα Στάσης

444 ΣΤ. ΕΙΡΗΝΗ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΣΤ. ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΑΓΩΝΑ-ΟΑΚΑ)
ΟΛΥΜ/ΚΟ ΓΥΜ/ΡΙΟ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα