Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ)
Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
23 23:521 23:521
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΣΤΑΣΗ ΠΛ. ΑΓ. ΣΙΛΑ).