Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ)
ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΓΕΦΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
23 23:331 23:331
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΣΤΑΣΗ ΠΛ. ΑΓ. ΣΙΛΑ).