Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΕΩΣ ΣΤΑΣΗ ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ)
ΣΤΡΟΦΗ Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
23 23:481 23:481
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΣΤΑΣΗ ΠΛ. ΑΓ. ΣΙΛΑ).