Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ)
ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ (Χρόνος από αφετηρία: 00:43)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
6 06:081 06:081
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΣΤΑΣΗ ΠΛ. ΑΓ. ΣΙΛΑ).