Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ (ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΠΛ.ΑΓ.ΣΙΛΑ)
ΠΑΛ.ΛΑΤΟΜΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:371 05:371
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ (ΣΤΑΣΗ ΠΛ. ΑΓ. ΣΙΛΑ).