Πρόγραμμα Στάσης

451 ΣΤ. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ν. ΠΕΝΤΕΛΗ - ΧΑΛΑΝΔΡΙ [Kάθε Σάββατο κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Αγοράς Ν. Πεντέλης]
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
5 05:58 05:58
6 06:23 06:48 06:43
7 07:13 07:38 07:18 07:53 07:58
8 08:03 08:33 08:58 08:23 08:58 08:43
9 09:23 09:48 09:33 09:33
10 10:13 10:48 10:08 10:38 10:03 10:38
11 11:18 11:48 11:08 11:38 11:23
12 12:23 12:48 12:08 12:38 12:03 12:43
13 13:13 13:38 13:08 13:38 13:18 13:58
14 14:03 14:33 14:58 14:13 14:43 14:33
15 15:23 15:48 15:13 15:48 15:13 15:53
16 16:13 16:38 16:13 16:43 16:28
17 17:03 17:28 17:58 17:13 17:48 17:08 17:48
18 18:28 18:53 18:18 18:48 18:28
19 19:23 19:53 19:18 19:48 19:13 19:58
20 20:23 20:23 20:48
21 21:03 21:43 21:03 21:43 21:28
22 22:28 22:28 22:03 22:48
23 23:13 23:13