Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ[Προσωρινή λόγω έργων]
ΤΖΑΒΕΛΛΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:39
25 25:04 25:04
26 26:19 26:19 26:49
27 27:19 27:19 27:59
28 28:29 28:29