Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΠΑΛ. ΑΓΟΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:33 25:33 25:08
26 26:48 26:48
27 27:48 27:48 27:18
28 28:58 28:58 28:28