Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΙΚΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:35 25:35 25:10
26 26:50 26:50
27 27:50 27:50 27:20
28 28:30
29 29:00 29:00