Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΗΠΕΙΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:46)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:41 25:41 25:16
26 26:56 26:56
27 27:56 27:56 27:26
28 28:36
29 29:06 29:06