Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 01:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
25 25:37
26 26:02 26:02
27 27:17 27:17 27:47
28 28:17 28:17 28:57
29 29:27 29:27