Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:38
25 25:03 25:03
26 26:18 26:18 26:48
27 27:18 27:18 27:58
28 28:28 28:28