Πρόγραμμα Στάσης

500 ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ [ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ] [ΣΑΒΒΑΤΟ-ΚΥΡΙΑΚΗ] [Προσωρινή λόγω έργων]
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
24 24:35
25 25:00 25:00
26 26:15 26:15 26:45
27 27:15 27:15 27:55
28 28:25 28:25