Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:03 09:13 09:18
10
11
12
13 13:13 13:53
14
15 15:08
16 16:13
17 17:53
18
19 19:53