Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΚΕΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:04 09:14 09:19
10
11
12
13 13:14 13:54
14
15 15:09
16 16:14
17 17:54
18
19 19:54