Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΝΑΡΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:05 09:15 09:20
10
11
12
13 13:15 13:55
14
15 15:10
16 16:15
17 17:55
18
19 19:55