Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:06 09:16 09:21
10
11
12
13 13:16 13:56
14
15 15:11
16 16:16
17 17:56
18
19 19:56