Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:51)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:51
11 11:01 11:06
12
13
14
15 15:01 15:41
16 16:56
17
18 18:01
19 19:41
20
21 21:41