Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΚΕΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:52)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:52
11 11:02 11:07
12
13
14
15 15:02 15:42
16 16:57
17
18 18:02
19 19:42
20
21 21:42