Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:53)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:53
11 11:03 11:08
12
13
14
15 15:03 15:43
16 16:58
17
18 18:03
19 19:43
20
21 21:43