Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΖΗΡΙΝΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 01:56)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:56
11 11:06 11:11
12
13
14
15 15:06 15:46
16
17 17:01
18 18:06
19 19:46
20
21 21:46