Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:31)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:31 09:41 09:46
10
11
12
13 13:41
14 14:21
15 15:36
16 16:41
17
18 18:21
19
20 20:21