Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:32 09:42 09:47
10
11
12
13 13:42
14 14:22
15 15:37
16 16:42
17
18 18:22
19
20 20:22