Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:13 10:23 10:28
11
12
13
14 14:23
15 15:03
16 16:18
17 17:23
18
19 19:03
20
21 21:03