Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΔΙΑΚΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:14 10:24 10:29
11
12
13
14 14:24
15 15:04
16 16:19
17 17:24
18
19 19:04
20
21 21:04