Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΑΜΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:12 10:22 10:27
11
12
13
14 14:22
15 15:02
16 16:17
17 17:22
18
19 19:02
20
21 21:02