Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:25 09:35 09:40
10
11
12
13 13:35
14 14:15
15 15:30
16 16:35
17
18 18:15
19
20 20:15