Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΕΡΜΑ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:21 09:31 09:36
10
11
12
13 13:31
14 14:11
15 15:26
16 16:31
17
18 18:11
19
20 20:11