Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:19 10:29 10:34
11
12
13
14 14:29
15 15:09
16 16:24
17 17:29
18
19 19:09
20
21 21:09