Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΑ ΕΚΑΛΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:22 09:32 09:37
10
11
12
13 13:32
14 14:12
15 15:27
16 16:32
17
18 18:12
19
20 20:12