Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
4η ΑΝΟΙΞΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:20 10:30 10:35
11
12
13
14 14:30
15 15:10
16 16:25
17 17:30
18
19 19:10
20
21 21:10