Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
Δ.Ε.Η (Χρόνος από αφετηρία: 01:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:21 10:31 10:36
11
12
13
14 14:31
15 15:11
16 16:26
17 17:31
18
19 19:11
20
21 21:11