Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:22 10:32 10:37
11
12
13
14 14:32
15 15:12
16 16:27
17 17:32
18
19 19:12
20
21 21:12