Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:28 09:38 09:43
10
11
12
13 13:38
14 14:18
15 15:33
16 16:38
17
18 18:18
19
20 20:18