Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ (Χρόνος από αφετηρία: 01:17)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:17 10:27 10:32
11
12
13
14 14:27
15 15:07
16 16:22
17 17:27
18
19 19:07
20
21 21:07