Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
4η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:13 09:23 09:28
10
11
12
13 13:23
14 14:03
15 15:18
16 16:23
17
18 18:03
19
20 20:03