Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
6η ΕΚΑΛΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:14 09:24 09:29
10
11
12
13 13:24
14 14:04
15 15:19
16 16:24
17
18 18:04
19
20 20:04