Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΚΕΝΝΕΝΤΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
9 09:15 09:25 09:30
10
11
12
13 13:25
14 14:05
15 15:20
16 16:25
17
18 18:05
19
20 20:05