Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:36 10:46 10:51
11
12
13
14 14:46
15 15:26
16 16:41
17 17:46
18
19 19:26
20
21 21:26