Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 01:39)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:39 10:49 10:54
11
12
13
14 14:49
15 15:29
16 16:44
17 17:49
18
19 19:29
20
21 21:29