Πρόγραμμα Στάσης

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ - ΦΡΑΓΜΑ - ΚΑΛΕΤΖΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΒΑΣ.ΠΑΥΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 01:40)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10 10:40 10:50 10:55
11
12
13
14 14:50
15 15:30
16 16:45
17 17:50
18
19 19:30
20
21 21:30